Over ons

Golden Share Foundation is een initiatief van Stichting We Are Stewards en heeft ten doel het waarborgen van de steward-owned structuur van bedrijven.

Steward-ownership is een eigendomsvorm waarbij een bedrijf zich maximaal kan ontplooien in lijn met haar bestaansreden. De principes van steward-ownership zijn:

  1. Zelfbestuur
    Controlerend stemrecht is in handen van de mensen die het meest geschikt zijn om te zorgen dat het bedrijf zijn doel nastreeft, die actief betrokken zijn bij het bedrijf, of nauw verbonden zijn met de missie en waarden van het bedrijf.
  2. Winst dient de missie
    Winst wordt geherinvesteerd in het bedrijf of gedoneerd in lijn met de missie van het bedrijf. Oprichters, investeerders en andere belanghebbenden worden eerlijk gecompenseerd.

Contact

Wil je meer informatie, of heb je interesse om de steward-owned structuur van een bedrijf te borgen door bij Golden Share Foundation aan te sluiten? Neem dan contact op via info@goldensharefoundation.org.